Консервативно зъболечение /терапия/

Консервативно зъболечение /терапия/

Това е лечението на кариеса на зъбa и неговите усложнения – пулпит и периодонтит. Целта на съвременната дентална медицина е отстраняването на кариеса с минимално засягане на здравите зъбни тъкани и поставянето на обтурация /пломба/, която е с максимални естетични и функционални характеристики.

Обтурациите /пломбите/ могат да бъдат от естетичен материал, каквито са фотополимера, глас-йономерния цимент, компомерите, и от неестетичен материал – амалгама.

В зависимост от големината си кариеса може да засегне една, две, три повърхности на зъба или цялата коронка на зъба. Когато има достатъчно здрава част от зъба, възстановяването става с пломба, която обхваща една, две или три повърхности.

Биологично лечение – това е една нова възможност за лечение на зъби, които страдат от кариеси, които почти са достигнали до тяхната жива част. В тези случаи се поставя лекарство в зъба /калциев хидроксид или МТА/ и зъба се затваря с пломба за един месец. Целта на лечението е живата част да се стимулира и предпази от кариеса. След един месец, при липса на болка в зъба, пломбата се замяна с фотополимерна.

При разрушения, които засягат по-голяма част от коронката на зъба, възстановяването няма как да се направи с пломба. В тези случаи, разрушената част може да бъде заместена от протетична конструкция /инлей/.

Напредналите кариозни процеси могат да засегнат пулпата /живата част/ на зъба. В тези случаи се налага умъртвяването на зъба и лечението на неговите канали.

Умъртвяването на зъба става, чрез поставяне на арсен за 3 дена или поставяне на упойка и изваждане на живата част на зъба /витална екстирпация/. Когато възпалението засяга само живата част на зъба, то тогава диагнозата е пулпит. В някои случаи възпалението е засегнало част, която е извън корена на зъба – периодонтит. В тези случаи може да се наложи освен почистването на каналите и поставянето на лекарство, което да повлияе възпалението около върха на корените.

гр. София 1505, ул. Васил Друмев 51, ет. 1