Протетично зъболечение

Протетично зъболечение

При този вид лечение, настъпилите дефекти на зъбите се отстраняват чрез корони, мостове и протези. Тези конструкции могат да бъдат изцяло метални, метало-керамични, както и изцяло керамични. Различните видове протетични конструкции се различават по начина на подготовка на зъбите, своята естетика и здравина.

Коронките и мостовете са избор на лечение, когато е разрушена голяма част от зъба в следствие на кариес, фрактура или друга причина. Коронката обхваща зъба от всички страни и по този начин го предпазва от счупване и от бактериите в устата.

Коронката е протетична конструкция, която се поставя на зъба, когато разрушението на неговата корона е много голямо. Те могат да бъдат поставяни, както на живи, така и на умъртвени зъби. В замисимост от материала, който се използва за тяхната изработка те биват естетични, полуестетични /само видимата част е от естетичен материал/ и неестетични /метални/. Естетичните коронки са металокаремичните или изцяло керамичните. Те са идеален избор за възстановяване на силно разрушени зъби с много високи естетични и функционални качества. Цената на различните металокерамични и изцяло керамични конструкции, зависи от вида на керамиката и метала. Стойността им се определя и от начина на изпиляване на зъба /подготовката на зъбното пънче/. Зъбното пънче може да бъде изпилено безпрагово и с изработването на малко прагче в основата на зъба, на което стъпва коронката. Изработеното прагче не позволява на коронката да потъва във венеца и да го уврежда.

Изцяло керамичните коронки са с много високи естетични качества и с тях могат да бъдат постигнати много добри резултати.

При пациенти, които искат само естетична промяна на предните си зъби /поради промяна в цвета, криви зъби/ препоръчваме поставянето на фасети. Тяхната цел е чрез минимално изпиляване на предната повърхност на зъба и поставянето на керамична конструкция, да се промени формата, цвета и позицията на зъба. Това е по-щадящо за зъбите лечение от короните.

Мостовете са протетични конструкции, при които липсващ зъб се замества с изкуствен такъв, който се държи на двата съседни зъба. Подготовката на съседните зъби е подобна на тази, която се извършва при коронките и другите протетични конструкции.

При пациентите, които са загубили повече зъби, възстановяването може да стане със снемаеми протезни конструкции.

При пациентите загубили всички свои зъби протезите биват тотални – горна и долна. Те се изработват от пластмаса. За постигане на по-висока естетика може да бъде използвана пластмаса с повече слоеве, която наподобява повече естествените зъби.

Друг вид протези са частичните. Те се използват при пациенти, които имат свои собствени зъби, но липсващите не могат да бъдат възстановени с мостове. В този случаи протезите могат да бъдат пластмасови с метални или пластмасови куки за засържане. Чрез добавяне на различни допълнителни елементи към частичната протеза могат да бъдат изработени много естетични и стабилни протези. Добавянето на такива елементи е индивидуално и съобразено със състоянието на съзъбието на пациента.

гр. София 1505, ул. Васил Друмев 51, ет. 1