ЦЕНИ
Орентировъчни цени на дентална клиника Смаил Фактори
Манипулация Цена
1 Профилактика
1.1 Профилактичен преглед 10 лв.
 1.2 План на лечение 20 лв.
1.3 Почистване на зъбен камък с ултразвук и полиране/Air Flow/ 60 лв.
1.4 Силанизиране на поникнали дъвкателни зъби за деца 20 лв. на зъб
2 Лечение на деца /до 18 години/
2.1 Пломба (обтурация) на млечен зъб 30-40 лв.
2.2 Кореново (ендодонтско) лечение на временен зъб 40 лв.
2.3 Пломба (обтурация) на постоянен зъб Като при възрастни
2.4 Кореново (ендодонтско) лечение на постоянен зъб /незавършено кореново развитие/ 40 лв. на канал
2.5 Кореново (ендодонтско) лечение на постоянен зъб с Минерал Триоксит Агрегат /незавършено кореново развитие/ 50 лв. на канал
2.6 Кореново (ендодонтско) лечение на постоянен зъб /завършено кореново развитие/ Като при възрастни
2.7 Екстракция (вадене) на временен зъб 25 лв.
2.8 Флуоризация /гел, пяна, лак/ 20 лв. на процедура
3 Консервативно зъболечение
3.1 Пломба (обтурация) с амалгама 35 – 60 лв.
3.2 Пломба (обтурация) с гласиономерен цимент 40 лв.
3.3  Пломба (обтурация) с фотополимер /1повърхност/ 50 лв.
3.4 Пломба (обтурация) с фотополимер /2повърхности/ 70 лв.
3.5 Пломба (обтурация) с фотополимер /3повърхности/ 90 лв.
3.6 Биологично лечение с цел  запазване виталитета на зъба с калциев хидроксид 40 лв.
3.7 Лечение с цел запазване виталитета на зъба /МТА/ 50 лв.
3.8 Инлей метал  / керамика 90-120/160лв.
3.9 Пинлей метал(не благородна сплав) 90 лв.
3.10 Умъртвяване на зъб – витална екстирпация 30 лв.
3.11 Кореново (ендодонтско) лечение при пулпит -обработка + запълване/еднокоренов зъб/ 70 лв.
3.12 Кореново (ендодонтско) лечение при пулпит – обработка + запълване/многокоренов зъб/ 60 лв. на канал
3.13 Поставяне на лекарство в каналите при ендодонтско лечение 20 лв. на канал
3.14 Прелекуване – разпълване на коренов канал 20 лв. на канал
3.15 Поставяна на коренов (радикуларен) щифт /метален/ 20 – 30 лв.
3.16 Поставяна на коренов (радикуларен) щифт /глас-фиброщифт/ 30 – 40 лв.
3.17 Отстраняване на коренов (радикуларен) щифт 20 лв.
3.18 Изграждане на пънче за корона 40 – 50 лв.
3.19 Избелване на зъбите 200 лв. на процедура
3.20 Избелване на умъртвен зъб 20 лв. на зъб
4 Пародонтологично лечение
4.1 Лечение на гингивит/възпаление на венците/ 80 – 100 лв.
4.2 Лечение на пародонтит 100 – 150 лв.
4.3 Третиране на лигавични заболявания/афти, улцери/ 20 лв.
4.4 Шиниране на зъб 40 лв.
5 Протетично лечение
5.1 Планиране на протетично лечение  20 лв.
5.2 Временна корона  20 лв.
5.3 Корона – фотополимерна естетична  150 лв.
5.4 Корона – металокерамика /тангенциално/  200 лв.
5.5 Корона – металокерамика /прагово/  220 – 240 лв.
5.6 Корона – бленд /полу-естетична корона с фотополимер, керамика/  120 лв.
5.7 Корона – цирконий  600 лв.
5.8 Корона – изцяло керамична  420 лв.
5.9 Фасета  400 лв. на зъб
5.10 Частична плакова протеза  200 лв.
5.11 Цяла плакова протеза  220 лв.
5.12 Сваляне на протетична конструкция  20 – 50 лв.
5.13 Залепване на протетична конструкция  10 – 20 лв.
5.14 Репаратура (корекция на протеза)  30 – 60 лв.
5.15 Протези с допълнителни елементи *  400 – 600 лв.
6 Хирургично лечение
6.1 Екстракция на еднокоренов зъб /корен/  40 лв.
6.2 Екстракция на многокоренов зъб  50 – 60 лв.
6.3 Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб  60 – 70 лв.
6.4 Екстракция на мъдрец  80 – 120 лв.
6.5 Интраорална инцизия на абсцес / пункция  30 лв.
6.6 Циркумцизия + медикаментозна вкожка  30 лв.
7 Физиотерапевтично лечение
7.1 Йонофореза  15 лв. на зъб
7.2 Лазерна терапия  15 лв. на зъб
8 Естетично възстановяване
8.1 Художествена реставрация на зъб  100 – 200 лв.

*Цената варира спрямо допълнителните елементи.